Nhận định- Phân tích

BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH – XU HƯỚNG CỦA NĂM 2016

BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH – XU HƯỚNG CỦA NĂM 2016

Với chu kỳ phát triển ngược lại so với các nước trong khu vực, năm 2016 sẽ là một năm mà thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam ở hầu hết mọi phân khúc, Với chu kỳ phát triển ngược lại so với các nước trong khu vực, năm 2016 sẽ là một năm mà thị trường BĐS Việt Nam ở hầu hết mọi phân khúc, sẽ có những bước đột phá so với các nước láng giềng; đặc biệt là phân khúc BĐS du lịch, khi các hệ … Đọc Thêm